جهش تولید
امروز : شنبه ١٠ آبان ١٣٩٩

دفتر نوآوری و کسب و کار نوین

کسب و کارهای نوین، به جهت دهی اختراعات و نوآوری ها به سمت حل مشکلات کشور و کمبودهای موجود و ایجاد ساز و کاری برای معرفی محصولات و خدمات نوآورانه، برنامه ریزی، راهبری و حمایت از مراکز نوآوری، حمایت از نهادهای پشتیبان شرکت های دانش بنیان مستقر در شهرک ها، پارک ها و مراکز رشد، توانمندسازی زیست بوم کارآفرینی دانش بنیان با هدایت شتابدهنده های نوآوری، برنامه ریزی جهت فراهم نمودن زمینه سرمایه گذاری بنگاه های اقتصادی در تولید و تجاری سازی فناوری ها، حمایت از تولیدات داخلی و بازاریابی و صادرات کالاها و خدمات دانش بنیان و فناور از طریق تحریک تقاضای محصولات فناورانه، پایش عوامل تاثیرگذار چرخه تجاری سازی و ارائه راهکارهای ارتقاء محیط کسب و کار، بهره برداری و جهت دهی پژوهش ها و توانمند سازی دانشگاه ها و مراکز علمی به سمت توسعه فناوری ها و نوآوری ها از طریق توسعه شرکت های دانش بنیان دانشگاهی می پردازد. 

شخصی سازی

انتخاب رنگ

اندازه فونت